Rapport fra byggeplass

Politechnika Poznañska (Tekniske Hoyskole i Poznañ) Piotrowo gate, Poznañ, Polen

Anlegg: Politechnika Poznañska (Tekniske Hoyskole i Poznañ) Piotrowo gate, Poznañ, Polen
Hovedentreprenor: SKANSKA
Underentreprenor: KOMPANIA DRZEWNA-Dariusz Kozera, JEDYNKA-ZPS, SZLIF-Grzegorz Glaziñski
Fristen pa utforing: November 2004

Arbeider startet med rengjoring av gulvet. Deretter ble gulvet grunnet med grunnmaling D 3074 fra WAKOL, fortynnet med vann i forhold 1:1. Etter 24 timer ble det startet liming av kork 5 mm til underlaget med lim K 486 fra WAKOL. Etter neste 12 timer ble lonn parkett laget i 3 lag fra STOLARKA WO£OMIN S.A limet til med lim K 415 fra WAKOL. Etter 2 uker kom siste arbeitsetappe, – palegging av olje MAJSTER naturlig fra TRIP TRAP med en gummisparkel. Etter 60 minutter ble olje jevnt pafort ved hjelp av polér.