Rapport fra byggeplass

QUALITY HOTEL, Sverige

Anlegg: QUALITY HOTEL, Sverige
Hovedentreprenor: Stein Verno, Sverige, «»Malwina i Adam»»
Underentreprenor: «»SZLIF»»
Overflate: 5100 m2
Fristen pa utforing: fra 12. november 2005 til 17. desember 2005

Firma fikk oppdrag for oppussing av gammel oljebehandlet bok parkett i hotellet QUALITY HOTEL i Sverige som tilhorer hotellkjede CHOICE HOTELS SCANDINAVIA. Det ble sendt pa oppdrag en team pa 4 personer. Oppsussing innebar oppsliping av gulvet, oljebehandling av bok parkett pa 135 rom og 7 ganger i hotellet. Arbeidene ble startet pa 8. etasje. Oppussing ble gjennomfort forst i rommene, deretter i gangen. Etter arbeidsavsluttning ble etasje mott til bruk av hotellederen. Arbeidene ble fortsatt etasje under, og sa ble alle etasjene oppusset pa den maten. Hotellet var i drift, samtidig som oppussingsarbeidene pagikk. Arbeidene ble startet med oppsliping av parkett. Det ble brukt slipematerialer fra BONA, korning 36, 60, 80 i 120.
To personer slipet parketten opp ved hjelp av slipemaskiner type BELT fra BONA. Tredje medarbeider finslipet sidekantene ved hjelp av vinkelsliper BONA EDGE. Nar dette ble ferdig, gikk medarbeidere over med pussnetting korning 150.
Da gulvet ble stovsuget, tok den fjerde medarbeider til palegging av et oljestrok RUSTIC OIL fra JUNCKERS forynnet med white spirit i forhold 1:1 med en klut.
Etter 1 time ble det andre oljestrok pafort. En slik oljebehandlet parkett ble ikke benyttet i 12 timer.
Deretter ble pafort neste oljestrok RUSTIC OIL (ikke fortynnet) med en bomullsklut.
Etter 90 minutter ble olje jevnt pafort ved hjelp av polér. Etter 16 timer ble gulvet polert med en bla, rod og hvitt pad. Gulvet ble rengjort fra stov og det siste oljestrok ble pafort pa gulvet ved bruk av sproytemetode. Olje ble jevnt lagt ut ved hjelp av polerskive. Etter 90 minutter ble gulvet polert ved hjelp av en hvitt pad for a oppna en enhetlig preg pa gulvflate.
Arbeidene ble utfort rask og godt, og hotelleieren var meget fornoyd med vart arbeid.