Rapport fra byggeplass

Rehabiliteringssenter – Palass, Wiejce ved Miedzychod

Tegner: Zbigniew Cichocki
Investor: «»Construkta plus»» Sp.z o.o.,
Powierzchnia: 1100 m2, to etasjer

Materialer:

  • grunnmaling Bona Bond S520,
  • lim Bona Bond S760,
  • sparkel Bona Bond Mix&Fill,
  • grunningslakkBona Bond D-5,
  • overflatelakk Bona Bond DD-504.
  • lamparkett
  • parkett
  • mosaikk

Hovedentreprenor: «»Construkta plus»» Sp.z o.o.
Underentreprenor: «»SZLIF»» – gulv service, Poznañ.
Fristen pa utforing: 2003-01-01, 2003-06-30

FORBEREDING AV UNDERLAGET

Arbeidene ble starter med maling av betongfuktighet (0,7–1,6%), maling av fuktigheten pa lamparkett og bok parkett (7–9%), maling av luftfuktighet (45–55%). Temperaturen pa gulvet var 15oC.

Rester av maling, lim, og sparkel etter byggearbeidene ble slipet bort fra betonggulvet, stovfritt med polermaskine Columbus og polerstein korning 16 mm. Etter grundig stovsuging av gulvet ble det pafort grunning Bona Bond S520 for a fa hardere underlaget.

MONTERING AV LAMPARKETT – PARKETT – MOSAIKK

I neste etappe ble det tegnet det onskete monsteret ved hjelp av snorvater. Deretter ble det pafort lim noyaktig langs de skisserte linjene og det ble lagt lamparkett, parkett og mosaikk pa den markerte plassen.

Rett etter legging av lamparkett, ble gulvet valset med en 80 kg valse, for a presse ned alle lampetter til underlaget.

Etter tre dager ble parketten og lamparketten kuttet 35cm fra veggen med foringslister og sirkelsag fra Festool, i rundinger ble det brukt en freser fra Festool og en sirkel fra Wollf som kan fa 7 meter lang radius.

MONTERING AV DEKORLISTER

Lameller pa dekorlister ble lagt dobbelt langs vegger. I noen rom ble det lagt eik striper i svart 0,5 mm–10 mm mellom fiskebensmonster lagt i midten og stigemonster pa sidene. Alt for a framheve dekorlister.
Pa appartementet og i festsalen skulle stigemonster ble lagt i en krets Derfor ble hver lamell skjaret litt av slik at den fikk form som et trapes. For a fa dekorlisten i ring ble 4 planker (5cm i bredden og 130cm i lengden) limt sammen. Deretter limte planker ble skrakuttet i riktig vinkel, og fresen ble fort slik at det oppsto formen pa en krets.

OPPSLIPING – LAKKERING

To uker etter montering av dekorlister ble det startet oppsliping. Det ble brukt slipematerialer med korning 24, 40, 60, 80. Deretter ble gulvet sparklet med vannbasert sparkel Bona Bond Mix & Fill ved hjelp av en stalsparkel. Deretter ble gulvoverflate slipet med slipepapir korning 100, 120. Til oppsliping ble brukt bandsliper «»Tiger»» fra «»Janser»».
Hjorner og kanter ble slipet opp med roterende slipemaskin RAS 180,03 E-AH fra FESTOOL, som sikrer stovfritt arbeid ved tilkobling til stovsugeren Festool og sikrer ideell glatt overflate, sarlig pa en slik lagt parkett, der relativt bred stige og dekorlist ma slipes.
Et slikt forberedt gulvet ble polert med poleringsmaskine med en polerskive fra Columbus. Det ble brukt polerskive med korning 100, 120. Deretter ble gulvet stovsuget.
Investoren stilte krav at det kunne brukes bare brent fast lakk, som har nodvendige attester.
Derfor ble det brukt grunningslakk Bona Bond D-5, som ble pafort med en lakkrulle, og etter avtorking ble overflaten polert med finsliper med én skive, korning 220. For paforing av det andre lakkstrokket ble gulvet grundig rengjort. Det ble pafort en tokomponent polyurethane grunningslakk Bona BondMONTERING AV LAMPARKETT – PARKETT – MOSAIKK

I neste etappe ble det tegnet det onskete monsteret ved hjelp av snorvater. Deretter ble det pafort lim noyaktig langs de skisserte linjene og det ble lagt lamparkett, parkett og mosaikk pa den markerte plassen.

Rett etter legging av lamparkett, ble gulvet valset med en 80 kg valse, for a presse ned alle lampetter til underlaget.

Etter tre dager ble parketten og lamparketten kuttet 35cm fra veggen med foringslister og sirkelsag fra Festool, i rundinger ble det brukt en freser fra Festool og en sirkel fra Wollf som kan fa 7 meter lang radius.

MONTERING AV DEKORLISTER

Lameller pa dekorlister ble lagt dobbelt langs vegger. I noen rom ble det lagt eik striper i svart 0,5 mm–10 mm mellom fiskebensmonster lagt i midten og stigemonster pa sidene. Alt for a framheve dekorlister.
Pa appartementet og i festsalen skulle stigemonster ble lagt i en krets Derfor ble hver lamell skjaret litt av slik at den fikk form som et trapes. For a fa dekorlisten i ring ble 4 planker (5cm i bredden og 130cm i lengden) limt sammen. Deretter limte planker ble skrakuttet i riktig vinkel, og fresen ble fort slik at det oppsto formen pa en krets.

OPPSLIPING – LAKKERING

To uker etter montering av dekorlister ble det startet oppsliping. Det ble brukt slipematerialer med korning 24, 40, 60, 80. Deretter ble gulvet sparklet med vannbasert sparkel Bona Bond Mix & Fill ved hjelp av en stalsparkel. Deretter ble gulvoverflate slipet med slipepapir korning 100, 120. Til oppsliping ble brukt bandsliper «»Tiger»» fra «»Janser»».
Hjorner og kanter ble slipet opp med roterende slipemaskin RAS 180,03 E-AH fra FESTOOL, som sikrer stovfritt arbeid ved tilkobling til stovsugeren Festool og sikrer ideell glatt overflate, sarlig pa en slik lagt parkett, der relativt bred stige og dekorlist ma slipes.
Et slikt forberedt gulvet ble polert med poleringsmaskine med en polerskive fra Columbus. Det ble brukt polerskive med korning 100, 120. Deretter ble gulvet stovsuget.
Investoren stilte krav at det kunne brukes bare brent fast lakk, som har nodvendige attester.
Derfor ble det brukt grunningslakk Bona Bond D-5, som ble pafort med en lakkrulle, og etter avtorking ble overflaten polert med finsliper med én skive, korning 220. For paforing av det andre lakkstrokket ble gulvet grundig rengjort. Det ble pafort en tokomponent polyurethane grunningslakk Bona Bond