Rapport fra byggeplass

Residens i Junikowo

Arbeider pa parketten ble startet ved maling av betong-, parkett- og luffuktighet, samt maling av gulvets temperatur og gulvets hardenhet. Alle malinger lag innenfor normen.

Ved sjekking av gulvets tilstand ble det fastslatt at det finnes noen ujevnheter i betongunderlag. I noen rom ble det brukt grunnmaling fra Thomsit R 777, samt avrettingsmasse Thomsit DD, som kan man avrette gulvet med fra 0,5 til 5 mm.

Et slik forberedt gulvet ble ikke benyttet i 14 dager, slik at undelaget ble tort. Deretter ble gulvet grunnet med grunnmaling fra SLC Primer CS for a fa bedre feste og hindre inntrenging av vann. Etter ett dogn ble det tegnet monsteret pa parketten, og monsteret ble festet til parketten med lim fra SLC Gutoid PARKIETT S1.

2 dager etter ble parketten kuttet sidelangs 45 cm fra vegger. Det ble brukt lister og sirkelsag fra Festoll. For a framheve dekorlister ble det lagt en Merbau plank 15 cm bredd, stige ble laget av eik lameller lagt i et regelmessig monster. Unntaksvis hadde gulvet pa soverommet midten laget av agnbok.

Etter 14 dager ble det startet oppsliping med slipepapir korning 36, 60, 80, 120.

Deretter ble fotlister skrakuttet med en sag fra Festoll som gjor det mulig a fa ideelle (uten sprekker) gjennomganger ved alle slags vinkler.

Siste etappe var stovsuging av gulvet og lakkering av parkett fra SLC Siloflex UNISTAT.

Etter 12 timer ble gulvet polert med poleringsmaskine fra Colombus med papir korning 220. Deretter ble parketten stovsuget og neste strok lakk ble pafort. For paforing av tredje strok ble hele prosedyren gjentatt en gang til.