Rapport fra byggeplass

Sandefjord i Norge

Overflate pa 100m2
Arbeidene i Hotellet omfattet fjerning av gamel parkett med bjelker.
Deretter ble underlaget rengjort og grunnet. Opp pa klosser, lagt i 60cm avstand fra hverandre, ble det montert OSB plater som planker i eik ble limmet til, med en polyurethane lim UZIN.
Deretter ble parketten oppslipet og sparklet.
Etter rengjoring av parketten ble den behandlet fire ganger med polyurethane lakk.