Building report

Institut- Palats, Wiejce nära Międzychód

Rehabiliterings Institut- Palats, Wiejce nära Międzychód
Planerare: Zbigniew Cichocki
Investerare: ‚Construkta plus” Sp. Z o.o.
Material:

  • Bona Bond S 520 grundfärg
  • Limm Bona Bond S 760
  • Spackel Bona Bond Mix&Fill
  • Grundlack Bona Bond D-5
  • Ytlack Bona Bond DD-504
  • Lamparkett
  • Parkett
  • Mosaik

Generell entreprenör: ”Construkta plus: Sp. Z o.o
Underentreprenör: ”SZLIF” – parkett-, golvarbeten, Poznań.
Arbeten pagick: 2003-01-01, 2003-06-30.

GRUNDFÖRBEREDELSE

Arbeten börjades med betongs fuktighetsmätning som var mellan 0,7-1,6%, lapmarketts och ekparkettens fuktighet var 7-9%, luftfuktighet var 45-55%, golvets temperatur var 50 oC.

Betonggolv maste rengjorts (utan damm) med hjälp av poleringsmaskin ”Columbus” och stenar med korninghet 16 mm. Man har blivit av med rester av färg, limm och spackel efter byggarbeten. Efter dammsugning har man lagt grundfärg BonaBond S520 för att stärka det.

LAMPARKETTMONTERING – PARKETT – MOSAIK

Nästa steg var att trasera ett krävt mönster med hjälp av traseringssnöre. De linjerna möjliggjorde läggning av limm och läggning av lamparkett, parkett och mosaik pa ett bestämmt ställe.

Ett lagt lamparkett fick man valsa med en vals – 80 kg för att rejält trycka alla lameller mot marken.

Tre dagar senare har man klippat bort parkettet pa 35 cm avstandet fran väggar med hjälp av ledningslister och Festool fördjupningsmaskin, pa rundade ställen fick man använda fräsmaskin (Festool) och passare (Wollf) som nar äwen 7 meters lang radie.

BORDIUR LÄGGNING

Lameller pa bordiur har lagts dubbelt längs mot väggar, för att understryka bordiur, i vissa rumm mellan ett ädelgranmönster i mitten och stege pasidan, har man monterat svartekbälten 0,5 mm – 10 mm.
I appartamant och i balsal foick man lägga stege i cirkel och där fick man lägga varje lamell separat och klippa till trapetsform. Till bordiur i cirkel fick man limma ihop fyra brädor – bredda 5 cm och langa 130 cm. Limmade brädor har man klippa rätt därefteroch fräsa, för att fa cirkelform.

SICKLING – LACKNING

Tva veckor efter bordiurmontering har man börjat sicklingsarbeten. Man har använt slipmaterial med granulreinv av 24, 40, 60 och 80. Därefter har man spacklat ytan med hjälp av bleck, vattenspackel Bona Bond Mix & Fill. Efter denna behandling har man sicklat golvet med papper med kornighet av 100, 120. Till sickling har man använt bandmaskiner ”Tiger” och ”Janser”.
Sidoytor har man sicklat med roteringsslipmaskin RAS 180, 03-E-AH (FESTOOL) som garanterar arbete utan damm, genom att förbinda den till Festool dammsugare och försäkrar en ideal jämn yta, särskilt vid ett parkett där stege och bordiur synas tydligt.
En sadan förberedd grund har man polerat med ensköldspoleringsmaskin av Columbus. Man har använt block med granulering 100, 120 och därefter har man dammsugit.
Investerare krävde all man skulle använda svarttändlig lack som har krävda attester.
Därför har man använt grundlack Bvona Bond D-5 som lagt med rulle och efter torkning polerades det med enskölds- slipmaskin med block med kornighet 220. Före det andra grundlackskicket har man rengjort hela golvet. Därefter har man lagt ytlack, med tvakomponent, poliuretan Bona Bond DD-504 med. Hjälp av en rulle.
Före den sista lackningen har man polerat parkettet med block med granulering 22 och man har rengjort det fuktigt fran damm. Slutligt har man lackerat ytan.

Arbeten har genomförts etappvis, därför att ofta fick man vänta tills andra entreprenör skulle göra tillgänglig arbetsplats. Ibland fick man vänta även till 8 veckor.

En stor framgang vid alla arbeten var profesionella verktyg vi var utrustade med och SZLIF företaget tar särskild hänsyn till detta.