Building report

RESIDENS I JUINIKOWO

Parkettarbeten har man börjat med fuktighets mätning – av betong, luft, parkett och golvets temperatur och betongens hardhet. Alla mätningar var i norm.

Under golvets kontroll, har man märkt vissa oriktigheter i betongens jämnhet. I vissa rum han man använt Thomsit R 777 grund och självutjämnande massa Thomsit DD som kan jämna grund fran 0,5 till 5 mm.

En sadan förberedd grund lämnar man för 14 dagar för att det kunna avdunstas. Nästa arbeten var grundmala golvet med grund SLC Primer CS för att förbättra självhäftning och minskning av absorberingsförmaga. Efter ett dygn har man trasera ett parkettmönster och därefter har man limmat mitt av parkettes mönster pa limm av SLC Gutoid PARKIETT S1 medel.

Tva dagar senare har man klippt parkettet längs väggar till 45 cm. Man har använt lister och fördjupningsmaskin (Festool). För att understryka bordiur, har man lagt en bräda med bredd pa 15 cm av Merbauträ och stege har man gjort av eklameller i tegelstenmönster. Ett undantag var ett sovrum, där i mitten har man lagt vitbokträ.

Efter 14 dagar började man sickla med papper med korninghet 36, 60, 80, 120.

Därefter har man klippt golvlister med snedsag (tillverkare Festool) som ger ideala (utan sprickor) förbindelser oberoende av vinkeltyper.

Den sista etappen var att bli av med damm och lackering av parkett med medel av SLC Siloflex UNISTAT.

Efter 12 timmar har man polerat md poleringsmaskin av Colombus företag, med papper med granulering 220. Efter borttagning av damm har man lagt ett skickt av lack till. Före tredje skiktet har man upprepat hela processen.