• sickling utan damm, 220 V, med band, trumma, slickningmaskiner av nyaste generation
 • läggning av intarsiagolv, parkett, brädor, mosaiker, lamparkett, paneler, duoparkett, barlinecka brädor, orzechowska brädor, träbruk olika sportgolv
 • omflyttning av parkett, brädor
 • fuktighets mätning
 • spackling
 • lister
 • polering
 • trapstegrenovering
 • lacking, varmoljning, varmvaxning, träbetsning
 • vard av brukytor 24 h (banker, hotell, restaurager, osv)
 • fasta arbeten av stora ytor ( det möjlighet att sickla med 7 maskiner samtidigt)
 • fräsning och betongslipning
 • läggning av bordiur och rosetter
 • fuktighets mätning av betong, trä och luft
 • temperatur mätning av golv och luft
 • mätning av golvets jämnhet och hardhet
 • VAT fakturor, avbetalninar, västteknologier