Building report

ADRIA – Sickling, polering, lackning

Sickling, polering, lackning med grundlack PRIME och tre gangers lackning (kamm) med ytlack TRAFFIC. En yta pa 300m2. Lack av BONA företag.