Renowacja nadzieją na lepszą przyszłość podłóg

Przez lata Bona z zadowoleniem obserwowała korzyści płynące z oszczędzania zasobów, jakie przynosi właściwa konserwacja i renowacja podłóg. Pozytywny wpływ renowacji jest oczywisty, jednakże do niedawna przeprowadzano niewiele badań określających i weryfikujących te informacje. Z tego względu, w zeszłym roku, Bona zainicjowała ambitny projekt we współpracy z IVL Szwedzkim Instytutem Badań nad Środowiskiem w celu pozyskania rzetelnych informacji.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z RENOWACJI PODŁÓG

Wyniki wykazały, że przy renowacji występuje ogromna oszczędność energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla.

Renowacja oferuje nie tylko długoterminowe korzyści dla środowiska, ale także oszczędność finansową, czy zwiększoną higieność podłogi. Dodatkowo, innowacje firmy Bona zapewniają całkowitą swobodę projektowania, umożliwiając całkowicie przeprojektować wygląd podłogi podczas jej renowacji. Wszystko po to, by zapewnić lepszą przyszłość zarówno podłogom jak i nam wszystkim.

Oszczędności

Raport podaje, że podczas renowacji podłóg drewnianych zamiast montażu nowej podłogi można zredukować emisję dwutlenku węgla nawet do 78%, natomiast w przypadku podłóg elastycznych nawet do 92%. Ponadto raport wykazał, że dzięki renowacji podłóg (drewnianych lub elastycznych) uzyskuje się co najmniej 90-procentowe oszczędności w zasobach, w tym w transporcie, zużyciu energii elektrycznej, materiałach eksploatacyjnych i materiałach.